Plánované opravy silnic a mostů v okrese Havlíčkův Brod 2023

Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny letos plánují souvisle opravit všemi technologiemi celkem 19 km povrchů silnic II. a III. třídy. Provedena bude také celková rekonstrukce 7 mostů a u 4 mostů proběhne rozsáhlejší stavební údržba.

Provedena bude například oprava silnice II/344 Chotěboř – Libice nad Doubravou v úseku od křižovatky se silnicí II/345 až po odbočení do Libice nad Doubravou. V tomto úseku  proběhne také rekonstrukce v současné době provizorně podepřeného mostu přes Doubravu (evidenční číslo 344-010). V dubnu proběhne reklamační oprava stavby realizované v roce 2020 mezi Chotěboří a Dolním Sokolovcem.  

V roce 2023 naváže rekonstrukce mostu ve Sloupně (ev.č. 34422-1) na rekonstrukci mostu u Bezděkova, která proběhla již minulý rok. Dále bude letos zrekonstruován most a propustek mezi obcemi Jeřišno a Chuchel (ev.č. 34428-1), most v Klokočově (ev.č. 34431-1) a rovněž havarijní propustek nad obcí Barovice.

Oprava povrchů proběhne v úsecích silnic III/34810 Lípa – Květinov,  III/34719 křiž. III/34714 – Lučice, III/34744 křiž.III/34740 – Mstislavice, III/3397 Vrbka – Sychrov a III/3447 Knyk - křiž. III/3443 (zde bude po úsecích opravených 2021 a 2022 dokončen celý tah až do Horní Krupé).

Kraj Vysočina bude také provádět rekonstrukci mostů mezi Přibyslaví a Dvorkem u Přibyslavi, mosty ev. č. 350-003 a 004.

Ředitelství silnic a dálnic má v plánu letos opravit silnici I/34 mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou a bude pokračovat také oprava silnice I/37 mezi Ždírcem n. D. a Údavami.


Nejvýznamnější stavební akce jsou v následujícím přehledu:

Pokládka asfaltobetonu:

 • III/3473_ III/34712 Malčín průtah – 1,15 km 
 • II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Libice n/D – 3,17 km 
 • III/34814 Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka – 0,08 km
 • III/34810 Lípa – Květinov – 1,45 km 
 • III/34719 křiž. III/34714 – Lučice – 0,8 km 
 • III/34744 křiž.III/34740 – Mstislavice – 1,09 km 
 • III/3397 Vrbka – Sychrov – 1,1 km 
 • III/3447 Knyk - křiž. III/3443 – 1,98 km 
 • III/34516 Kraborovice – Uhrov – 1,07 km 
 • III/01825 Hněvkovice – Zahájí – 1,32 km

Rekonstrukce a opravy mostů a propustků: 

 • III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1 – celková rekonstrukce 
 • II/344 Libice - most ev.č. 344-010 – celková rekonstrukce 
 • III/34713 Okrouhlice - most ev.č. 34713-1 – celková rekonstrukce 
 • III/34422 Sloupno - most ev.č. 34422-1 – celková rekonstrukce 
 • III/34428 Chuchel - most ev. č. 34428-1 – celková rekonstrukce 
 • III/34428 Jeřišno - propustek č. 34428-11P – celková rekonstrukce 
 • III/34417 Barovice - propustek č. 34417-2P – celková rekonstrukce 
 • II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004 – celková rekonstrukce


Přehled všech stavebních akcí v roce 2023 a to jak Kraje Vysočina tak KSÚSV a ŘSD, je uveden v přehledné mapové aplikaci na veřejně přístupných webových  stránkách KSÚSV pod odkazem:

https://mapy.kr-vysocina.cz/ksusv_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=ca4321943f304c4fb6a9a0f4fb454388


Celý článek KSÚSV nejdete ZDE.