První letní měsíc ve Ždírci nad Doubravou

Červen je z meteorologického hlediska považován za první letní měsíc. Bylo tomu tak? Zůstaneme-li u meteorologické terminologie, je za letní den považován takový, kdy teplota dosáhne alespoň 25 °C; pokud překročí hranici 30 °C, jde tzv. o tropický den. 

Tropický den s nejvyšší teplotou 30,1 °C jsme ve Ždírci měli jeden (29. 6.), letních dnů jsme na městské meteorologické stanici naměřili celkem 10, z toho dva byli hraniční – k dosažení 30 stupňů chybělo jen několik málo desetin stupně (19. 6., 30. 6.). Nejchladnějším červnovým dnem byl čtvrtek 13. 6., kdy průměrná teplota dosáhla jen 11,4 °C. Pro srovnání zmíněný tropický den měl průměrnou denní teplotu o 12 stupňů vyšší; navíc noc, která po něm následovala, můžeme rovněž označit jako tropickou, neboť minimální teplota neklesla pod 20 °C (minimum bylo 21,5 °C). Naopak nejchladnější noc jsme měli 14. 6., kdy minimální teplota klesla jen na 3,5 °C. 

Pokud jde o srážky, celkem spadlo během června 25,4 mm srážek, z toho 9 mm napršelo 2. 6., 19 dní bylo beze srážek. Červen tedy byl nadprůměrně suchý. 

Srovnáme-li naměřené hodnoty s těmi loňskými, pak byl letošní červen na průměrné teplotě o 1 stupeň teplejší, než loňský. Hodnoty minimální a maximálních naměřených teplot byly obdobné, stejně tak i množství srážek.

Veškeré meteorologické údaje pocházejí z meteorologické stanice GARNI 3015 Arcus, která byla 31.3.2023 umístěna vedle radnice ve Ždírci nad Doubravou v nadmořské výšce 551 m. Naměřené meteorologické veličiny jsou zobrazovány na webových stránkách města https://www.zdirec.cz/meteostanice.

Mgr. Richard Macků