Říjnové slavnostní vítání občánků

V sobotu 15. října 2022 se uskutečnilo na radnici vítání nových občánků našeho města. Tentokrát bylo přivítáno celkem 18 dětí, doprovázených rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými. Velice pěkný program písní a básniček připravily pro všechny přítomné děti z mateřské školky pod vedením učitelek paní Bartákové a slečny Štěrbové. Děti přednášely a zpívaly upřímně a mile a vytvořily krásnou atmosféru vítání občánků. Velké poděkování patří i paní Ondráčkové, paní Niklové a paní Brychtové za přípravu této slavnostní akce.