Svoz směsného komunálního odpadu od občanů na rok 2023

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání rozhodlo, že od ledna 2023 bude směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dnů od rodinných a bytových domů ve Ždírci nad Doubravou a místních částech. Ždírec nad Doubravou se tak přidá k okolním obcím v Podoubraví, které 14-denní vývoz odpadu praktikují již několik let. Město Ždírec nad Doubravou díky tomu ušetří 350 000 Kč, které nebude muset vybrat na poplatku za odpady od občanů města. Vývoz popelnic a kontejnerů se směsným komunálním odpadem bude prováděn v každém sudém kalendářním týdnu. Od každého rodinného domu bude vyvážena jen jedna nádoba na směsný komunální odpad. Vaše nádoba na směsný komunální odpad by měla mít kapacitu maximálně 15 l na osobu a týden. Pokud by vám takový objem nepostačoval, domluvte se na městském úřadu na vyšší kapacitě nádob (např. na jednorázové pleny). K tomu, aby vám stačila popelnice na dva týdny, vede jediná cesta. Třiďte odpady a ukládejte je do nádob na tříděné odpady na sběrných hnízdech. Tříděné odpady budou vyváženy pravidelně každý týden.

Ing. František Němec, místostarosta

                              

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD OBČANŮ NA ROK 2023

Ve středu v sudé týdny:
2. týden 11. ledna
4. týden 25. ledna
6. týden 8. února
8. týden 22. února
10. týden 8. března
12. týden 22. března
14. týden 
5. dubna 
16. týden 19. dubna
18. týden 3. května
20. týden
17. května
22. týden 31. května
24. týden 14. června 
26. týden 28. června
28. týden 12. července 
30. týden 26. července 
32. týden 9. srpna 
34. týden 23. srpna 
36. týden 6. září
38. týden 20. září 
40. týden 4. října 
42. týden 18. října
44. týden 1. listopadu
46. týden 15. listopadu
48. týden 29. listopadu
50. týden 13. prosince
52. týden 27. prosince