Sokolník Václav Augustin vydal svoji pátou knihu s názvem “Výcvik loveckého dravce ve 21. století”

Dne 14. září 2023 vyšla místnímu známému sokolníkovi Václavu Augustinovi pátá kniha s názvem “Výcvik loveckého dravce ve 21. století”.

V případě, že byste měli zájem o zakoupení této knihy, stejně jako dvou knih předchozích, tak prosím kontaktujte přímo pana Augustina na telefonní číslo 603 536 721, nebo na email augustin@ldopribyslav.cz. Více informací také můžete najít na webových stránkách www.vaclavaugustin.cz.Augustin-kniha