Tříkrálová sbírka 2023 – Každá koruna pomáhá

3K-sbirka-pokladna

Tříkrálová sbírka 2023

Opět tu máme nový rok a s ním přichází i tři králové popřát Vám štětí, zdraví a dlouhá léta a především požehnání do roku 2023! Přijdou Vás také požádat o příspěvek do zapečetěné kasičky pro lidi v nepříznivé situaci. Ve Ždírci nad Doubravou a místních částech vyjdou do ulic skupinky tříkrálových koledníků o víkendu 6. - 8. ledna 2023. Skupinky tří králů s průvodcem, řádně zapečetěnou kasičkou z městského úřadu a s logem charity budou procházet ulicemi, zvonit u dveří bytů a domů. Všechny skupiny bude doprovázet vedoucí skupinky, který bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky. Přispět do sbírky je možné do pokladniček na pokladně městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou a na pokladně v prodejně COOP (nám. 9. května 400, Ždírec nad Doubravou), a to do 9. ledna 2023. Tříkrálová sbírka 2023 proběhne ve dnech 1. – 16. ledna. Sbírku pořádá již 23. rokem Charita České republiky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Moc vám děkujeme za vaše dary i pomoc při koledování.

Ing. František Němec, místostarosta