Přednáška - Jaroslav Hašek, spisovatel český a soused lipnický 26. 4. 2023

V letošním roce 2023 měl významný český spisovatel Jaroslav Hašek hned dvě kulatá výročí - od jeho úmrtí uplynulo 3. ledna 100 let a 30. dubna bylo 140. výročí jeho narození. Osobnost Jaroslava Haška je neodmyslitelně spojená s naším krajem a z tohoto důvodu jsme se rozhodly, že k připomenutí jeho osobnosti uspořádáme v naší městské knihovně přednášku o Haškově životě a tvorbě.  

Ve středu 26. 4. 2023 se v čítárně městské knihovny od 16.00 hodin uskutečnila přednáška Jaroslav Hašek, spisovatel český a soused lipnický. Přednášejícím byl pan Mgr. Martin Firon, kurátor sbírek a výstavář Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Přednášky se zúčastnilo přes 10 návštěvníků, kteří si společně s námi připomenuli významnou osobnost Jaroslava Haška.