Vyhlídka na starém vodojemu

Vyhl09

VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU V NADMOŘSKÉ VÝŠCE 570 M BYLA DOKONČENA V ROCE 2013 A OD TÉ DOBY ZAČALA SLOUŽIT SVÉMU ÚČELU.

 Původní ždírecký vodojem, vybudovaný krátce po 2. světové válce, ztratil výstavbou nového vodojemu na Kohoutově na kótě 600 m n.m. svůj význam. Město proto vodojem od spol. VaK Havlíčkův Brod i s malým pozemkem odkoupilo. Několik let nebylo jasné, jak stavbu využít. S výstavbou cyklostezky podél vodojemu padla myšlenka přeměny armaturní komory i betonového tělesa vodojemu na vyhlídku - terasu nad Ždírcem. Je zřejmé, že vyhlídka nemá za cíl umožnit výhled do širokého okolí. To by musela být v nadmořské výšce alespoň 620 - 650 m, což není reálné. Cílem je tedy pouze umožnit posezení projíždějícím turistům i místním občanům s výhledem na město. Všichni řemeslníci, kteří se na stavbě podíleli, odvedli kus dobré práce. Prosíme proto spoluobčany, aby dohlédli v rámci svých možností na to, aby vyhlídka nebyla nikým ničena.