Ceník inzerce v NN

Ceny inzerce v Našich novinách platné od 23. 2. 2022

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%).


Firemní inzerce černobílá

486 cm2celá strana A42 080 Kč
236 cm21/2 strany A41 075 Kč
155 cm21/3 strany A4695 Kč
115 cm21/4 strany A4525 Kč
76 cm21/6 strany A4350 Kč
55 cm21/8 strany A4262 Kč
36,5 cm21/12 strany A4175 Kč
individuální velikost
6 Kč / 1 cm2


Firemní inzerce v barevném provedení

486 cm2celá strana A42 950 Kč
236 cm21/2 strany A41 475 Kč
155 cm21/3 strany A4980 Kč
115 cm21/4 strany A4730 Kč
76 cm21/6 strany A4490 Kč
55 cm21/8 strany A4369 Kč
36,5 cm21/12 strany A4246 Kč
individuální velikost
10 Kč / 1 cm2

Při objednávce 3 a více opakování plošné inzerce přísluší objednateli sleva ve výši 25%.


Soukromá řádková inzerce

Za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce, šíře do 58 mm - 30 Kč.


Tyto ceny platí pro zpracování textu inzerátu v podobě textu ve formátu *.DOC, případně při dodání zpracovaného inzerátu v elektronické podobě.

Bude-li inzerent požadovat grafické zpracování inzerátu, bude cena stanovena po dohodě se zpracovatelem inzerátu.

Názorné velikosti ploch inzerce je možné vidět v přiloženém souboru níže.

Plochy inzerce v Našich novinách
 
V případě Vašich dotazů se můžete obracet na knihovna@zdirec.cz

Ceny schválila Rada města Ždírce nad Doubravou na své 91. schůzi, která se konala 23.2.2022.