Smlouvy 2023

Smlouva mezi městy Ždírec n. D. a Chotěboř ve věci provozování úsekového měření v Údavech

 • zveřejněno 1.11.2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "ZTV PRO 4 RD "NAD STATKEM" - k.ú. Horní Studenec"

 • zveřejněno 12.9.2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Ždírec - Kohoutov

 • zveřejněno od 31.8.2023

Smlouva o dílo - Ždírec n. D., Horní a Nový Studenec - přílož kabelu VO

 • zveřejněno od 14.7.2023

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo "ZTV PRO 4 RD "NAD STATKEM" - k.ú. Horní Studenec"

 • zveřejněno 13.7.2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Ždírec - Kohoutov

 • zveřejněno od 12.7.2023

Kupní smlouva - prodej hasičského automobilu

 • zveřejněno od 30.6.2023

TATRAN - darovací smlouva

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 15.6.2023 darovací smlouvu pro Tatran Ždírec nad Doubravou, z.s. ve výši 620 877 Kč. Prostředky budou využity na rekonstrukci šaten budovy č.p. 152. Akce bude podpořena dotací 200 000 Kč.
 • zveřejněno od 27.6.2023 

SDH Ždírec n. D. - darovací smlouva

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 15.6.2023 darovací smlouvu pro SDH Ždírec nad Doubravou ve výši 790 000 Kč. Prostředky budou využity na výstavbu parketu na hasičském cvičišti ve Ždírci nad Doubravou a na nákup stanů a setů. Akce bude podpořena dotací ve výši 248 000 Kč. 
 • zveřejněno od 27.6.2023

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

 • zveřejněno od 6.6.2023

Smlouva o dotaci - obchod Benátky

 • zveřejněno od 2.5.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 159 Horní Studenec

 • zveřejněno od 12.4.2023

Smlouva o dílo - st. úpravy MK ul. Ke Stadionu

 • zveřejněno od 12.4.2023

Kupní smlouva - úsekové měření Údavy

 • zveřejněno od 13.3.2023

Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 o poskytnutí dotace - TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s.

 • zveřejněno od 3.3.2023

Smlouva o poskytnutí peněžitého daru č. 25/2023 na zajištění provozu Pošty Partner v Horním Studenci č.p. 107

 • zveřejněno od 24.2.2023