Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rada města schválila dne 8. února 2024 závěrečné Rozpočtové opatření č. 1/2024. 

Rozpočtové opatření zapojuje nové příjmy 178 289 Kč a část nerozděleného zůstatku z 31. 12. 2023 ve výši 2 435 211 Kč.

Z těchto zdrojů pak budou hrazeny nové výdaje v roce 2024 (dle přílohy).

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 1/2024