Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 4/2024

Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 4/2024 dne 9. května 2024. 

Celkové příjmy a výdaje rozpočtu města se navyšují o 767 819,80 Kč (dle přílohy):

Rozpočtové opatření č. 4/2024