Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 5/2024

Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 5/2024 dne 30. května 2024. 

Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 734 490,03 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5/2024