Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2024 - SCHVÁLENÝ

Rozpočet města pro rok 2024 schválilo Zastupitelstvo města dne 7. prosince 2023. Ve schváleném dokumentu došlo ke zvýšení celkových příjmů a výdajů proti návrhu o 1 069 700 Kč.

1) odhad sdílených daní + 1 069 700 Kč

2) VO Nové Ransko + 350 000 Kč

3) spotřeba elektřiny + 230 000 Kč

4) dary občanům za přihlášení se k trvalému pobytu + 30 000 Kč

5) opravy v DPS 560 + 400 000 Kč

6) kuchyň hasičárna Nové Ransko + 80 000 Kč

7) valorizace uvolnění zastupitelé + 182 000 Kč

8) úroky z úvěru poskytnutého v roce 2023 - 400 000 Kč

9) příspěvky spolkům + 197 700 Kč

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2024 - SCHVÁLENÝ