Břetislav Švanda

svandaBřetislav Švanda, narozen 3.2.1911 v Chlumu u Hlinska. Dětství a mládí prožil ve Ždírci, kde si jeho rodiče postavili malý domek v dnešní Chrudimské ulici čp.110.

Společně s dalšími ždíreckými sportovními nadšenci založil fotbalový klub SK Ždírec a významnou měrou se zasloužil o výstavbu hřiště na Kopanině. Krátce po okupaci ČSR Německem se aktivně zapojil jako oblastní funkcionář do činnosti ilegální organizace “Petiční výbor Věrni zůstaneme”.

23.října 1941 byl pardubickým gestapem zatčen. Po dlouhém věznění byl popraven 16.července 1943 v drážďanském vězení.