Ing. Robert Láznička

Laznicka-RobertRobert Láznička stál u zrodu prakticky všeho sportovního dění ve Ždírci mezi světovými válkami. 

V roce 1928 byl u zrodu fotbalového klubu SK Ždírec, jehož se stal i prvním předsedou a mecenášem. Sportovní klub pod vedením Roberta Lázničky neprovozoval pouze fotbal, ale byl organizátorem i dalších sportovních a společenských akcí. Na Lázničkův popud byl například ve Ždírci 5.července 1931 uspořádán první motocyklový závod na okruhu v tehdejší Československé republice - Stříbrný triangl Českomoravské vrchoviny. Těchto závodů se až do druhé světové války pravidelně účastnili nejlepší domácí závodníci. 

Na stejném okruhu, který je tvořen třemi zemskými silnicemi, byly od roku 1927 pořádány z popudu Roberta Lázničky také cyklistické závody „Stříbrný triangl", za účasti nejlepších československých cyklistů.


R.Láznička zemřel 22.listopadu 1934 v Praze a byl pohřben na evangelickém hřbitově v Krucemburku.


mil
Ing
hrob
ing