Jan Vilím

Jan Vilím, narozen 11.5.1856 v Horním Studenci

Od roku 1871 se věnoval dřevorytectví. 1886 založil v Praze vlastní dřevoryteckou dílnu, kterou záhy rozšířil o zinkografii. 1894 zřídil nový závod na heliogravuru a světlotisk. 1899 postavil továrnu na uměleckou reprodukci.

Spolu s J. Ottou a J. R. Vilímkem založil grafickou společnost Unie a 12 let byl jejím předsedou. V Unii prováděl litografii. Vilímovo reprodukční umění bylo mnohokrát oceněno, mimo jiné 1891 na Jubilejní výstavě v Praze, 1895 na Národopisné výstavě v Praze. . . 1901 dostal od rakouské vlády titul císařský rada. Specializoval se na litografii s barevným světlotiskem a tzv. orthopii. Věhlas získal především svými trojbarvotisky.