JUDr. Jaroslav Pátek

Patek-JaroslDo školy chodil v Krucemburku a Chotěboři. Poté v Praze v učení na pekaře, dokončil v r. 1937, do října 1941 dál pracoval u pekaře, pak byl nasazen k Odkolkovi, kde pracoval až do r. 1946, kdy složil zkoušky jako nematurant na Vysokou školu sociální a politicko-správní. 

Po absolvování vysoké školy pracoval na ministerstvu zahraničních věcí, od prosince 1949 byl vicekonzulem v Londýně, v květnu 1953 vyslán do Indie, musel se vrátit kvůli těžké tropické nemoci. Poté půl roku v Ženevě (Mezinárodní obchodní organizace – GATT), pak jako generální konzul v Kapském Městě. P

o návratu v r. 1957 nastoupil do Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii (nyní Ústav mezinárodních vztahů) při ministerstvu zahraničních věcí, v r. 1956 promovaný právník v oboru mezinárodní vztahy diplomatického směru, v r. 1963 dosáhl titulu kandidáta historických věd (CSc.),  od r. 1966 byl na základě získané vědecké hodnosti kandidáta věd oprávněn užívat titul JUDr. 

Pracoval jako samostatný vědecký pracovník (afrikanista) až do odchodu do důchodu v r. 1982. 

Publikoval řadu knih a odborných článků o Africe (např. Svítání na jihu Afriky).