MUDr. Josef Šedivý, RNDr. DrSc. Zdeněk Mísař, MUDr. Dušan Pujman

Řada rodáků zdejší kdysi chudé a nevýznamné vesničky dostala se svou pílí a nadáním na význačná místa v národě a státě. Tak MUDr. Josef Šedivý, po dlouhá léta primář střešovické vojenské nemocnice, byl vybrán presidentem Ludvíkem Svobodou za jeho osobního lékaře, často a rád se vracel mezi nás, "své rodáky" jak říkával a po svém přání byl i pohřben v roce 1972 na zdejším hřbitově.

Profesorem na VŠ byl jmenován zdejší rodák RNDr. DrSc. Zdeněk Mísař (1926), syn majitele autodílny Antonína Mísaře. Po maturitě vystudoval na VŠ zeměpis, pak ho učil ve škole, po vojně se přihlásil za asistenta geologie, složil doktorát přírodních věd, kandidáta věd, docenta, doktora věd a nyní řádný profesor geologie na VŠ v Praze. Působil po několik let studijně v cizině (na Kubě), zpracoval podrobně geologii zdejšího kraje, zvl. ranského masivu, napsal řadu odborných studií.

MUDr. Dušan Pujman, vystudoval po válce medicínu, je primářem v nemocnici v Havlíčkově Brodě.

Text čerpá z kroniky pana Josefa Bílka z roku 1984.