Vladimír Bříza

brizaVladim  Bříza, narozen 1.1.1906 v Benátkách (Ždírec nad Doubravou), skvělý pedagog, velký hudebník, dirigent se silným vlasteneckým cítěním.Ve svých devítidílných dvousetstránkových knihách vzpomínek, na kterých pracoval 25 let vylíčil život svůj i život našeho lidu. V roce 2001 u příležitosti jeho 95 narozenin byl Vladimír Bříza oceněn titulem "Osobnost města Chrudimě".

V Benátkách, kde se Vladimír Bříza narodil vlastnili jeho rodiče menší hostinec a hospodářství. Zde prožil krásné dětství a ve čtrnácti letech se celá rodina stěhovala do rodné chalupy otce-do Rovnýho u Slavíkova. Odtud jako chlapec chodil denně pěšky do měšťanské školy do Hlinska. Celkem bylo pět sourozenců. Vladimír Bříza vystudoval prestižní Amerlingův učitelský ústav v Praze v Panské ulici. Výborní učitelé učitelského ústavu a vlastenecká doba ve 20. letech 20 století silně ovlivnili jeho osobnost. Jako učitel působil na nejrůznějších místech na Vysočině. Pro své demokratické a masarykovské zanícení měl Vladimír Bříza v 50. letech problémy a byl na rok jako učitel za trest přeložen na školu do Heřmanova Městce. 1. října 1926 byl odveden na vojnu(v té době učil ve Vojnově Městci) a narukoval k dragounům do Pardubic, vojna mu trvala 14 měsíců. Poté postupně působil na různých učitelských místech-v Uhelné Příbrami, Přibyslavi, Kameničkách, Nasavrkách, Chrasti, aj., až postupně v roce 1936 zakotvil téměř natrvalo ve městě Chrudimi. Během svého života se setkal s různými umělci, jako např. s akademickým malířem Františkem Kavánem a Oldřichem Blažíčkem, malířem Františkem Emlerem, hercem Zdenkem Štěpánkem, národním umělcem Karlem Plickou, s dirigenty Václavem Talichem, Karlem Ančerlem a Miroslavem Dismanem (zakladatelem recitačního a divadelního sboru v pražském rozhlase) a mnoha jinými. Sám aktivně hrál na violu v amatérském  Chrudimském orchestru (trvání 50 let) a v Chrudimském kvartetu, které mělo 30 roků aktivní činnosti pod dohledem a odbornou radou člena Smetanova kvarteta – violoncellisty prof. Antonína Kohouta. Velkou část svého života věnoval i dirigování dětských pěveckých sborů. Zemřel v Chrudimi dne 5. ledna 2004 a dožil se 98 let.

(Vybráno z knihy: Jana Procházková: Z pamětí pana učitele Břízy, Pardubice 2005)