Hrátky s pamětí, lektor Zdeněk Choura - zpráva za rok 2023

V roce 2023 se Hrátky s pamětí konaly každý měsíc, jen jednou byly přesunuty. Opět jsme se v tomto roce rozrostli a příjemné je, že se zapojují i obyvatelé nového DPS.

Setkání probíhá vždy poslední pondělí v měsíci a o prázdninách je spojeno s přednáškou. Naopak poslední prosincové setkání je spojeno se Sobíňovem, protože jsou tyto dvě místa trvale propojena. Chuť na sobě pracovat, nadšení, elán a především skvělá spolupráce a přátelská atmosféra se prolíná každým setkáním! Totéž se dá napsat i o spolupráci s Městem Ždírec nad Doubravou a pečovatelskou službou!

I mě tato setkání dodávají chuť a radost, protože nejen Ti co přijdou, ale i Ti co pracují individuálně, se vždy snaží! Na setkání mi chodí dvě pečující, které to mají velmi složité a Hrátky jim přinášejí oddech a uvolnění!

Mám radost, že se pečující stále ozývají, jsou ochotni péči zvládnout, případně požádat o pomoc pečovatelskou službu.

Vážím si dlouhodobé a skvěle fungující spolupráce s Městem Ždírec nad Doubravou i s pečovatelskou službou! To vše přináší obrovskou pomoc seniorům, na které je v poslední době cílená negativní kampaň!

Děkuji, Zdeněk Choura, lektorpamet