Kniha „Historie dřevařského průmyslu ve Ždírci nad Doubravou“

Ke 150. výročí dřevařského průmyslu ve Ždírci vydalo město Ždírec nad Doubravou knihu „Historie dřevařského průmyslu ve Ždírci nad Doubravou“, která byla pokřtěna 17.6.2023 při oslavách výročí. Knihu společně pokřtili autoři knihy, Josef Němec a Milan Kopecký, ředitel závodu Stora Enso Wood Products Ždírec Martin Brebis, jednatel Stora Enso Wood Products Ždírec František Vícha a starosta města Ždírec n. D. Bohumír Nikl. O sepsání větší knihy o našem městě jsme uvažovali delší dobu. A protože symbolem Ždírce nad Doubravou je právě dřevo a zdejší závod Stora Enso, ke 150. narozeninám a knize tak už nebylo daleko. Na začátku jsme hledali formu, jak to uchopit, komu práci na textu a fotografiích svěřit. Nakonec jsme oslovili Josefa Němce, místního občana, který má velmi dobrý vztah k historii, sám na pile pracoval a po celá léta schraňuje všechno cenné. K němu se vzápětí připojil Milan Kopecký a tak vznikla autorská dvojice, jejichž dílo máme dnes v rukou. Pochopitelně nám pomohla celá řada lidí - historik Michal Kamp a další, zvláštní dík patří vedení závodu Stora Enso za poskytnutí fotografií a informací z posledních 30 let. Hlavní část práce se ale odehrávala v archivech - v Brně, Hradci Králové a Havlíčkově Brodě. 

Kniha je napsaná jako seriál. Plyne v čase, text upozorňuje na řadu zajímavostí, mapujeme práci jednotlivých správců pily, později ředitelů, pochopitelně se nevyhneme temným momentům - bombardování Ždírce v květnu 1945, znárodnění, požár v roce 1979 atd. V archivech se nám podařilo najít řadu pozoruhodných věcí, příkladem jsou detailní stavební plány zdejšího areálu z prvních dekád 20. století, pod kterými je podepsán mimo jiné místní stavitel Václav Vachek. 

Kniha je zároveň popis lokálních dějin. V textu se podařilo popisovat kromě dění na pile také dění v obci, blízkém okolí, autoři citují z lokálního tisku, který velmi dobře vykresluje náladu ve společnosti té dané doby. 

Knihu lze zakoupit v městské knihovně a na pokladně MěÚ Ždírec n. D. za 400 Kč.

DSC-0204
DSC-0209
DSC-0215
SE150-Zdirec-4