Modernizace veřejného osvětlení ve Ždírci nad Doubravou (celkové náklady - 3 859 295 Kč, dotace z NPO – 2 809 000 Kč)

Verejne-osvetleni-na-ulici-ZdarskeJedná se o 1. etapu modernizace veřejného osvětlení ve Ždírci nad Doubravou a to ve Ždírci n. D. a Stružinci. Použitá osvětlovací tělesa budou splňovat všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Jedná se o svítidla pro venkovní osvětlení (silniční, přechodová a parková), primár-ně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla budou mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK a certifikaci ENEC. Pro silniční a přechodové svítidlo ENEC+. 

V novém stavu je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace. Harmonogram stmívání pro ulice např. Brodská, Žďárská, Chrudimská, náměstí 9. května bude od zapnutí veřejného osvětlení do 21:00 a od 5:00 do vypnutí veřejného osvětlení 100 % intenzita osvětlení, od 21:00 do 05:00 hod. 60 % intenzita osvětlení. Harmonogram stmívání pro ulice např. Školní, Spojovací, Družstevní, Nad Řekou bude od zapnutí veřejného osvětlení do 21:00 a od 6:00 do vypnutí veřejného osvětlení 100 % intenzity osvětlení, od 21:00 do 00:00 hod. 60 %, od 00:00 do 04:00 hod. 40 % a od 04:00 do 06:00 hod. 60 % intenzity osvětlení. Instalovaný příkon u všech nových svítidel nepřekročí hodnotu 10 039 W. Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena. 

Roční náklady na elektrickou energii veřejného osvětlení ve Ždírci n. D. a Stružinci před realizací modernizace je téměř 600 tis. Kč. Vypočítaná roční úspora po modernizaci veřejného osvětlení bude 73%. Za elektrickou energii veřejného osvětlení zaplatíme 142 tis. Kč. Celková roční úspora bude 438 tis. Kč. 

Při modernizaci veřejného osvětlení bude vyměněno 307 ks svítidel. Z toho 13 ks parkových svítidel JIPOL VENER 20W/2700K, 14 ks přechodových svítidel JIPOL GUIDA 40 – 70 W/4000K a 280 ks svítidel silničních JIPOL GUIDA 20 – 50 W/2700 K. Při modernizaci veřejného osvětlení bude nataženo také téměř 2 km svodového kabelu, vyměněno 59 ks nástavců na ocelové stožáry a 31 ks výložníků na přechodové a betonové stožáry. 

Na tuto modernizaci veřejného osvětlení ve Ždírci nad Doubravou a Stružinci byla vypsána veřejná zakázka. Přihlásily se dvě firmy. Vítězem výběrového řízení je firma Osvětlení a energetické systémy, a.s., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4. Celková cena zakázky je 3 859 295 Kč s DPH.

Město žádalo na tento projekt o dotaci z Národního programu obnovy 2022, které vyhlašovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Žádost o dotaci byla úspěšná a podpořena částkou 2 809 000 Kč, to je téměř 73 %. 

Předání rekonstrukce a inovace veřejného osvětlení ve Ždírci nad Doubravou firmou Osvětlení a energetické systémy, a.s., Praha je do 30.6.2023.

Modernizace-verejneho-osvetleni-publicita

Ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-logo