Naše město se zúčastnilo soutěže Vesnice roku 2023

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. 

Vyhlašovatelem této soutěže je Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.

Naše město se do letošního ročníku krajského kola soutěže přihlásilo. V konkurenci 15 obcí z Kraje Vysočina jsme získali za výstavbu nové hasičské zbrojnice ocenění „Zlatá cihla v Programu obnovy venkova“. Jedná se o ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova.

Cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".

Za toto ocenění jsme dostali finanční odměnu ve výši 20 tis. Kč.

Ocenění Zlaté cihly


Zdirec-HZ-1zlata-cihla