Obecně závazná vyhláška stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Ždírci n. D. a místních částech

Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou schválilo na svém zasedání 8. 12. 2022 novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022.

Vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Ždírci nad Doubravou a místních částech a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.

Znamená to, že v zastavěném území města je pohyb psů možný pouze na vodítku.

POZOR! Vstup se psy je nově zakázán zejména na hasičské hřiště za sběrným dvorem, tedy i pro průchod přes hasičské hřiště!

Volný pohyb psů je pak možný převážně mimo zastavěné území města.

Prosíme majitele psů, prostudujte si celé znění vyhlášky. Respektujte místa, kde je vstup se psy touto vyhláškou zakázán.

Děkujeme.

Obecně závazná vyhláška stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Ždírci n. D. a místních částech

Ždírec nad Doubravou - Prostranství kde platí zákaz vstupu se psy

Ždírec nad Doubravou - Prostranství kde platí zákaz vstupu se psy


Nový Studenec - Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřištěNový Studenec - Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště


Zákaz vstupu se psy - Pomník Horní Studenec (par. č. 708/47 v k. ú. Horní Studenec)

Zákaz vstupu se psy - Pomník Horní Studenec (par. č. 708/47 v k. ú. Horní Studenec)


Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště Benátky Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště Benátky 


Zákaz vstupu se psy - hasičské hřiště KohoutovZákaz vstupu se psy - hasičské hřiště Kohoutov


Údavy - Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště

Údavy - Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště