Osvědčení o úspoře emisí a energie díky třídění odpadů

Množství odpadu, který město Ždírec nad Doubravou v roce 2022 vytřídilo a předalo k využití najdete v přiložené tabulce níže. 

V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Ždírec nad Doubravou vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Množství odpadu, který město Ždírec nad Doubravou v roce 2022 vytřídilo a předalo k využití

Certifikat-LCA-za-rok-2022