Plánované opravy silnic a mostů v okrese Havlíčkův Brod v roce 2024

V roce 2024 plánuje KSÚSV v okrese Havlíčkův Brod souvisle opravit celkem cca 30 km povrchů silnic II. a III. třídy pokládkou asfaltobetonové směsi. Bude provedena celková rekonstrukce 3 mostů a u 3 mostů proběhne rozsáhlejší stavební údržba. Z akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury bude dokončena oprava silnice II/346 Štěpánov – Habry. Na komunikaci II/345 bude pokračovat akce Chotěboř – Ždírec odložená v roce 2023 z důvodu koordinace s akcemi Ředitelství silnic a dálnic a to v úseku Bílek – Sobíňov. Naváže na opravený úsek z roku 2022 v obci Bílek. Další akcí v rámci dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, která byla původně zamýšlena k realizaci již v roce 2023, je oprava průtahů silnic v Obci Malčín, kde ve společné akci KSÚSV a Obce dojde k opravě silnic v průtahu, rekonstrukci inženýrských sítí a výstavbě nových chodníků.

Více na: Plánované opravy silnic a mostů v okrese Havlíčkův Brod v roce 2024 (ksusv.cz)


Cestáři z Vysočiny chystají další stavební sezónu, vloni zvládli 177 stavebních akcí

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) bude v letošním roce, stejně jako vloni, hospodařit s podobně velkorysým rozpočtem přesahujícím 1,9 miliardy korun. „Po letech 2021 a 2022, kdy jsme byli nuceni logicky šetřit kvůli covidu-19 i válce na Ukrajině a následné energetické krizi, byl loňský rok z pohledu KSÚSV zlomový a finančně zdařilý,“ říká ředitel krajských cestářů Radovan Necid.

Více na: Cestáři z Vysočiny chystají další stavební sezónu, vloni zvládli 177 stavebních akcí (ksusv.cz)


Přehled stavebních akcí je k dispozici v mapové aplikaci na webových stránkách KSÚSV: https://mapy.kr-vysocina.cz/ksusv