Pořízení traktoru pro lesní hospodářství – Ždírec n. D.

Porizeni-traktoru

Název projektu:
Pořízení traktoru pro lesní hospodářství – Ždírec n. D.


Celkové způsobilé výdaje projektu:
3 339 600 Kč

Výdaje pro spolufinancování (dotace 80 %):
1 000 000 Kč

Předmět realizace:
Pořídili jsme nový traktor pro práci v lese, který je opatřen nástavbou pro traktor, ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty. Současně s traktorem byl pořízen čelní nakladač a upínací adaptér rampovač a vyvážecí vlek včetně hydraulické ruky. V rámci projektu dojde k vytvoření nového trvalého pracovního místa se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně.