Poruchy veřejného osvětlení

Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. - 800 101 109, dispečink.