Přání od starosty do nového roku 2023

Vážení spoluobčané, milí přátelé, chci vás pozdravit na začátku roku 2023 a popřát vám především pevné zdraví, veselou mysl a spoustu splněných přání. Stojíme na počátku roku, od kterého nevíme, co přesně čekat. Ekonomové se neshodli, kolik budou stát energie, tedy ani nevíme, kam se bude ubírat naše domácí ekonomika. Jsou to ve své podstatě spojené nádoby, kdy jedna část hospodářství ovlivňuje druhou. Celý život se ale držím hesla, že štěstí přeje připraveným a také není třeba propadat panice, i když při sledování sdělovacích prostředků k tomu má leckdo blízko. V takovém případě je ideální vyrazit do přírody a nacházet útěchu tam.

Za naše město mohu zodpovědně říct, že jsme ekonomicky ve velmi dobré formě, zajistíme bezproblémový chod naší školy, domů s pečovatelskou službou, terénní pečovatelské služby, výjezdové jednotky hasičů apod.

Rok 2023 bude ale také rokem, do kterého si naše zastupitelstvo ve Ždírci nad Doubravou stanovilo jisté cíle. Spustíme velkou rekonstrukci ulice Ke Stadionu, máme v plánu připravit stavební parcely na Kohoutově a v Horním Studenci. Chtěli bychom usilovně pracovat na přípravách stavby cyklostezky do Údav. Bezpečnost na silnicích je naše priorita a chceme pokračovat v budování těchto stezek. Zadali jsme zpracování projektu na chodník ve Studenci a cyklostezky na Sobíňov. Zabýváme se snížením energetické náročnosti na budovách města. Kromě toho nás čeká jedna velká událost. Ždírecká pila se v roce 2023 připomene 150 let svého fungování a chystáme zajímavé překvapení.

Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte ještě jednou popřát pevné zdraví a vše dobré.

Ing. Bohumír Nikl, starosta města