Recyklujme jedlé oleje a tuky

olej

Použité jedlé oleje a tuky nevylévejte do dřezu či do WC, do kanalizace nepatří!

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem: 

  • Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete.
  • Pak ji odneste na sběrné místo a vložte do sběrné nádoby na rostlinné oleje a tuky. Na území města Ždírec nad Doubravou jich je umístěných 19 ks, viz tabulka níže.

V roce 2022 se takto sebralo 1 828 kg.  

Do nádob na oleje nepatří žádné jiné odpady.

Děkujeme, že třídíte odpady a snižujete množství odpadu končícího na skládce nebo ve volné přírodě.

2023-Rozmisteni-kontejneru-oleje1