Technická infrastruktura pro nové stavební parcely v Horním Studenci

V Horním Studenci nad kulturním domem byla vybudována firmou Instav Hlinsko, a.s., technická infrastruktura pro obytný soubor budoucích stavebních parcel pro 4 rodinné domy. 

Firma provedla výstavbu kanalizace, přípojek vodovodů, elektrické energie a plynu. Byla vybudována nová komunikace s asfaltovým povrchem. Celková cena výstavby technické infrastruktury byla 6,3 mil. Kč s DPH. V současné době se zpracovává geometrický snímek se zaměřením ploch a záměr na prodej budoucích parcel. 

V letošním roce budou stavební parcely nabídnuty k prodeji.

20230620-075424
20230620-075529
20230620-075450
20230620-075607