Vítání nových občánků města v dubnu 2023

V sobotu 14. dubna 2023 se uskutečnilo na radnici vítání nových občánků našeho města. Celkem 9 dětí narozených v roce 2022 jsme přivítali při slavnostní akci v zasedací místnosti na městském úřadě. Nové občánky přivítaly svým pásmem písní, básniček a tanečním vystoupením děti z mateřské školky pod vedením učitelek paní Bartákové a slečny Štěrbové. Jako vzpomínku na tento slavnostní den dostali rodiče a děti malý dárek. Za přípravu a organizaci vítání občánků patří velké poděkování všem, kdo slavnostní akci připravili.

Ing. Bohumír Nikl

Vitani01-42
Vitani01-10
Vitani01-31
Vitani01-43