Vyčištění Jánského potoka

Na žádost města provedl správce toku Jánského potoka vyčištění koryta okolo bývalé hasičárny v délce 120 m, které bylo zaneseno nánosem zeminy a písku. Správce toku jsou Lesy České republiky s.p., Hradec Králové. Od Žďárské ulice směrem na Balkán byl Jánský potok vyčištěn od nánosu naplavenin z polí a břehů. Koryto potoka bylo vybagrováno přímo z potoka a naplaveniny odvezeny na pole. 

V současné době je koryto Jánského potoka bez problémů průtočné.

20230505-132502
20230505-132415
20230505-132438
20230505-132424