Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Oznámení o záměru převodu nemovitostí 03/2007 edit delete

Město hodlá převést pozemky a budovy čističky odpadních vod v k.ú.Ždírec n.D. a pozemky s budovou přečerpávací stanice odpadních vod v k.ú.Sobíňov společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. a.s. protihodnotou za akcie společnosti zapsané na Město Ždírec nad Doubravou.
9.3.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 02/2007 edit delete

Město hodlá prodat pozemky v k.ú.Ždírec n.D.  p.č.st. 5/2 s budovou č.p.57 a pozemek p.č. 21/1.
9.3.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Zápis z 8.schůze rady města edit delete

konané dne 7.března 2007, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ
9.3.2007, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Březen měsíc Internetu edit delete

Motto: Internet – výhoda pro znevýhodněné
7.3.2007, Zdeňka Lédlová, rubrika Knihovna

Územní rozhodnutí edit delete

Změna druhu pozemků parc. č. 342/13 a 342/48

2.3.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitosti 3/2007 edit delete

Město hodlá směnit v k.ú. Kohoutov část pozemku p.č.514/1 orná půda a část pozemku p.č. 58/1  ostatní plocha za části pozemků p.č. 516 orná půda a p.č. 517 lesní pozemek. Důvodem směny je získání pozemků pro výstavbu cyklostezky Ždírec - Kohoutov.
28.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitosti 4/2007 edit delete

Město hodlá směnit v k.ú. Ždírec n.D. část pozemku PK p.č. 431 za část pozemku PK p.č. 161 a p.č.160. Důvodem směny je získání pozemků pro výstavbu cyklostezky Ždírec - Kohoutov.
28.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Naše noviny 3/2007 edit delete

Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem čerstvých sil v celém našem okolí se můžeme zhluboka nadechnout a vyjít vstříc novému období.
28.2.2007, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny