Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Provozní doba sběrného dvora edit delete

24.1.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Zpravodajství

Zápis ze 49.schůze rady města edit delete

konané dne 12.ledna 2005, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
13.1.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Kulturní kalendář na rok 2005 edit delete

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2005.
4.1.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Kultura a sport

Zápis ze 48.schůze rady města edit delete

konané dne 30.prosince 2004, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
3.1.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 edit delete

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou.
23.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Vyhlášky, poplatky

Zápis z 13.zasedání zastupitelstva edit delete

konaného dne 16.prosince 2004 od 16:00 ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Mírová 119, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
22.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Usnesení z 13.zasedání zastupitelstva města edit delete

konaného dne 16.prosince 2004, usnesení má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
22.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Naše noviny 1/2005 edit delete

Je tu nový rok! Mnozí z nás jeho začátek oslavili na horských chalupách, další si možná chystají svá zavazadla a vyrážejí na zasněženou dovolenou právě teď. Jako každoročně se těšíme na modrou oblohu a mrazivý vzduch i na to, že veškerou energii, získanou vánočním lenošením, spálíme při sportovních aktivitách – ti rychlejší při lyžování, ti ostatní při sněhových hrátkách s dětmi nebo na pomalých procházkách...
22.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

PF 2005 edit delete

22.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Zpravodajství